Dodatkowo oferujemy:

Sporządzanie specjalnych raportów dla zarządu spółki oraz innych raportów rozliczeniowych

 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Business plan
 • Prognozy :
  • Bilansu
  • Rachunku zysków i strat
  • Przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa
 • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym)


KONTAKT

Biuro Rachunkowe OPTIMA Wojciech Rudkiewicz

ul. Ogrodowa 6/2
Zielona Góra 65-462

biuro@optima.zgora.pl

+48 68 4594200

NIP 9730389529

REGON 978003478

http://www.optima.zgora.pl

pobierz nasze dane przez QR SCANNER