W zakresie księgowości świadczymy m.in. następujące usługi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Przygotowywanie i modyfikowanie Zakładowych Planów Kont
  • Sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, w tym ustalanie wyniku do opodatkowania
  • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT
  • Przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych oraz innych instytucji finansowych, wymaganych przepisami prawa
  • Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym
  • Świadczenie usług doradczych z zakresu rachunkowości
  • Inne usługi związane z obsługą księgowo-rachunkową


KONTAKT

Biuro Rachunkowe OPTIMA Wojciech Rudkiewicz

ul. Ogrodowa 6/2
Zielona Góra 65-462

biuro@optima.zgora.pl

+48 68 4594200

NIP 9730389529

REGON 978003478

http://www.optima.zgora.pl

pobierz nasze dane przez QR SCANNER