20 lat doświadczenia
w prowadzeniu księgowości

O nas

Biuro Rachunkowe OPTIMA Wojciech Rudkiewicz jest rodzinną firmą, która zapoczątkowała swoją działalność w 2002 roku w Zielonej Górze.

Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów (świadectwo kwalifikacyjne MF nr 33051/02) oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rachunkowości dużych przedsiębiorstw pozwala Państwu zaufać nam i powierzyć prowadzenie Waszych Ksiąg Rachunkowych.

Ogromne doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi i używanie najlepszego oprogramowania księgowego gwarantuje Państwu wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

Zapewniamy kompleksową obsługę firm rozliczających się w formie ryczałtu, na podstawie książki przychodów i rozchodów, oraz ksiąg rachunkowych.

Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Do grona stałych klientów należą:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki jawne
 • stowarzyszenia
 • spółki z o.o.

Wojciech Rudkiewicz

Właściciel

Właściciel

Katarzyna Rudkiewicz

Pełnomocnik

Właściciel

Oferta

PROWADZENIE UPROSZCZONEJ KSIĘGOWOŚCI
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Kontrola formalno-rachunkowa
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
PROWADZENIE KADR I PŁAC
 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie świadectw pracy
 • bieżące rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników
 • prowadzenie ewidencji kart urlopowych
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON
 • obsługa konta klienta na platformie PUE ZUS oraz w programie Płatnik
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
 • Tworzenie polityki rachunkowości
 • Opracowywanie planu kont
 • Zapisy w księgach handlowych
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
DODATKOWE USŁUGI
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • Kompleksowe zakładanie firm CEIDG
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych

Cennik

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

od 200 PLN

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

od 150 PLN

Księgi rachunkowe

od 650 PLN

Usługi kadrowe

od 35 PLN

Usługi płacowe

od 35 PLN

Wyżej wymienione ceny podane są w wartościach netto, do których należy doliczy 23% VAT oraz dotyczą podstawowego pakietu usługi. Cena może ulec zwiększeniu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju działalności.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku : 8.00 – 16.00

65-462 Zielona Góra, ul. Ogrodowa 6/2

Tel. 68 459 42 00, Tel. 695 299 044

Mail: biuro@optima.zgora.pl

NIP 9730389529 REGON 978003478